Fruitteelt

veertig jaar ervaring in de teelt van peren en appels

Fruitteelt

Met ruim veertig jaar ervaring in de teelt van fruit is dit het onderdeel waar het bedrijf mee gestart is. Het zwaartepunt ligt op de teelt van peren en appels.

Van de snoei tot aan de pluk worden alle voorkomende (teelt)werkzaamheden zelf uitgevoerd. Hierdoor wordt gegarandeerd dat de kwaliteit van het fruit optimaal blijft. Van het vormen van de boom tot het plukken van het fruit is hierdoor de uitvoering en controle in één hand.

Het areaal bestaat uit ruim 25 ha fruit, verspreid liggend over de gemeente Houten en de directe omgeving. Ruim de helft is perenbomen en de rest appels, allen in het enkele rij plantsysteem. Hierdoor wordt al het fruit optimaal de kans geboden te groeien en is de oogst gelijkmatiger van maat en kleursortering dan bij meervoudige rij-systemen.

De afzet van de oogst vindt plaats – veelal na koeling op de eigen locatie – door huisverkoop en via de veiling. Belangrijk daarbij is dat hierdoor niet alleen voeling blijft bestaan met het eigen product maar ook een goed beeld ontstaat van de wensen die bij de handel en (eind)consument leven. Daar waar mogelijk wordt hierop ingespeeld.

Steeds belangrijker hierbij blijkt te worden de wens van de (eind)consument om zonder belasting van het milieu de bedrijfsvoering in te richten. Zonder gebruik van natuurlijke hulpbronnen is de teelt van fruit niet mogelijk.

 

Sorteerinrichting

Voor de eigen fruitoogst – maar ook voor de cliënten van het koelbedrijf – is in het bedrijfsgebouw een uitgebreide sorteerinrichting gerealiseerd.

 

Voorbeelden van wensen

 

De consument heeft de wens om het gehele jaar door appels en peren te consumeren. Levering moet dus het hele jaar rond kunnen plaatsvinden. Dit kost energie om zolang het fruit te koelen, waarbij het de verantwoordelijkheid van de ondernemer is om dit energiegebruik zo laag mogelijk te doen zijn: daarom is een koelinstallatie gerealiseerd die een zo laag mogelijk energiegebruik heeft. In 2015 zijn op de bedrijfsgebouwen bijna 1.000 zonnecollectoren geplaatst, die in een belangrijk deel van de elektriciteitsbehoefte van het koelcomplex voorzien.

Om te verzekeren dat een kwalitatief hoogstaande oogst gerealiseerd wordt kan bij vorst in de bloeiperiode de bloem beschermd worden door te beregenen met water. Door geavanceerde temperatuurmeting en gebruik te maken van diverse weervoorspellende modellen kan het onnodig beregenen voorkomen worden.

Qua uiterlijk, maar ook inwendig moet het fruit uitstekend van kwaliteit zijn, wil de consument de appel of de peer kopen. Het is nog steeds niet mogelijk dit voor elkaar te krijgen zonder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Daarom blijft het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen onontbeerlijk, maar wel binnen de strenge kaders van de Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden en gebruikmakend van alternatieven daar waar het maar mogelijk is.

Het is dan ook niet zonder reden dat het bedrijf Globalgap-gecertificeerd is. Hiermee is getoetst dat het bedrijf zich houdt aan de normen zoals deze op gebied van voedselveiligheid, kwaliteit en milieu gelden.

Dit staat veraf van het eerste begin in 1977 waar vooral van de ondernemer kwaliteiten als fruitteler gevraagd werden. Nu heeft die teler zich ontwikkeld tot een manager die volledig op de hoogte is van de teelt en verwerking van zijn product, maar ook administrateur, controleur en automatiseerder is, met andere woorden een veelheid van taken erbij gekregen heeft om zijn primaire proces goed te kunnen begeleiden en verantwoording af te leggen aan zijn afnemer, de consument en een veelheid van controlerende en regels stellende instanties.

De onderneming is dan ook uitstekend voorbereid op de toekomst en ziet voldoende uitdagingen om die toekomst met vertrouwen tegemoet te zien, niet in de laatste plaats omdat het perspectief aanwezig is dat opvolging binnen het gezin gerealiseerd zal worden.

Neem contact op

Neem via dit formulier contact met ons op.