Sorteerinrichting

de keten van teelt, opslag en verwerking compleet

Sorteerinrichting

Voor de eigen fruitoogst – maar ook voor de cliënten van het koelbedrijf – is in het bedrijfsgebouw een uitgebreide sorteerinrichting gerealiseerd.

Hiermee wordt de keten van teelt, opslag en verwerking compleet gemaakt. De installatie is ingericht om zowel appels als peren te kunnen verwerken over een vierbaanstransportband met de mogelijkheid om tot elf afzonderlijke kleur/maatvoeringen de vruchten te sorteren. Onder optimale condities kan op deze wijze tot 30 ton per dag gesorteerd worden.

Natuurlijk is onmiddellijk naast de sorteerinstallatie de aan- en afvoer van het fruit geregeld, alsmede de aanvoer van het fust waarin de vruchten gesorteerd moeten worden, danwel verpakt gaan worden. Direct na de bewerking wordt het fruit voor transport gekoeld in de conditioneringsruimte. Het fruit wordt hierdoor optimaal aan de afnemer afgeleverd.

  Koelopslag

  Het in 2006 gerealiseerde bedrijfsgebouw is voor het belangrijkste deel in gebruik voor de koeling van fruit en overige (agrarische) producten.

  Naast bewaring van fruit is de koelopslag in gebruik voor geconditioneerde opslag en koeling van overige (agrarische) producten.

   

  Neem contact op

  Neem via dit formulier contact met ons op.